Vidzemes Augstskolas Ideju banka

Blog image

Ideju banka ir tilts starp studentu idejām, vēlmēm, ambīcijām, uzņēmēju pieredzi, vajadzībām un mūsdienīgas sabiedrības attīstību.

SOLI PA SOLIM | Kā top inovācija?

Iesniedz savu vai izvēlies kādu no Ideju bankā apkopotajiem uzdevumiem

Studenti izvēlas un piesakās sev piemērotākajiem uzdevumiem

Pieteikumi tiek izvērtēti

Studējošie kopā ar mentoriem un uzņēmējiem strādā pie uzdevuma

Risinājums, pētījums, prototips u.c.

Ideju banka ir platforma, kas:

  • Apkopo radošas, inovatīvas un sociāli nozīmīgas vajadzības, kas ļauj studentiem darboties pie jēgpilniem projektiem;
  • Stiprina sadarbību starp augstskolu un industriju;
  • Uzkrāj un apkopo komersantu un sabiedrības idejas un izaicinājumus, kas tiek izmantoti Inovāciju laboratorijas un Biznesa laboratorijas aktivitāšu ietvaros;
  • Nodrošina privātā finansējuma piesaisti programmai.
Jau šobrīd redzam pievienoto vērtību sadarbībai starp industriju un studentiem. Tā ir lieliska iespēja piedāvāt studentiem caur mācību procesu un sadarbību gūt pieredzi un priekšstatu par reālu uzņēmumu darbu. Redzam, ka uzņēmēji, līdzdarbojoties šai programmā, var iegūt inovatīvu skatu uz saviem izaicinājumiem, varēs iepazīt savus potenciālos darbiniekus, kā arī tā ir lieliska iespēja atbalstīt un stiprināt Vidzemes reģiona augstskolu.
- Programmas atklāšanas pasākumā atzina uzņēmēji CSDD un SIA SunGIS

Ideju banka un projekts VIPs novērtēts, kā efektīvs instruments inovāciju jomas attīstīšanai un sadarbības veidošanai, ko ar savu iesaisti vai līdzfinansējumu apliecinājuši jau vairāk kā 40 sadarbības partneri no Latvijas uzņēmumiem un organizācijām.

50+

partneri

Komanda

Mēs, VIPs komanda, no sirds ticam jauniešu spēkam, nerimstošajai enerģijai un radošajam garam, kas mudina sasniegt arvien jaunus mērķus un radīt inovācijas.

Ideju banka ir iespēja studentiem attīstīt pārliecību par savu patieso spēju robežām.

Liga

Līga Vecā

Projekta saturiskā vadītāja

26-416-174 [email protected]
Liga

Linda Krūmiņa

Projekta administratīvā vadītāja

29-431-271 [email protected]
Liga

Ilze Ulmane

Projekta koordinatore

28-309-047 [email protected]
Liga

Liene Goļča

Projekta vadītāja asistente

28-319-532 [email protected]
Liga

Līva Freidenfelde

Komunikācijas speciāliste

26-156-709 [email protected]
Liga

Līga Vilcāne

Komunikācijas speciāliste

26-943-434 [email protected]
Liga

Liene Krūmiņa

Pasākumu koordinatore

26-300-743 [email protected]