Īstenotās idejas

VALPRO instruktāžas audiovizuālā formātā
11.12
VALPRO instruktāžas audiovizuālā formātā
Datos balstīta SIA "Aloja Starkelsen" ilgtspējas pārvaldība
11.12
Datos balstīta SIA "Aloja Starkelsen" ilgtspējas pārvaldība
Jauni risinājumi skaņas izolācijai ražošanas telpās
11.12
Jauni risinājumi skaņas izolācijai ražošanas telpās
Baltijas valstu tirgus izpēte jaunam produktam - sijāšanas trumulis
11.12
Baltijas valstu tirgus izpēte jaunam produktam - sijāšanas trumulis
Jauns redzējums Valmieras tirgus attīstības konceptam
11.12
Jauns redzējums Valmieras tirgus attīstības konceptam
Mārketinga stratēģija 40 + darbinieku piesaistei
11.12
Mārketinga stratēģija 40 + darbinieku piesaistei
Jauna pieeja uzņēmuma mārketingam
11.12
Jauna pieeja uzņēmuma mārketingam
Valmieras tirgus kvartāla attīstības piedāvājums
11.12
Valmieras tirgus kvartāla attīstības piedāvājums
Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešana SIA "ZAAO" darbības reģionā – jauna pakalpojuma ieviešanas koncepta izstrāde
11.12
Bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešana SIA "ZAAO" darbības reģionā – jauna pakalpojuma ieviešanas koncepta izstrāde
VALPRO darbinieka acīm
11.12
VALPRO darbinieka acīm
Jauns skats uz kooperatīviem - Sabiedrības un zemnieku izglītošana
11.12
Jauns skats uz kooperatīviem - Sabiedrības un zemnieku izglītošana
Veidlapu izveides rīks ar pielāgojamību pēc klienta vajadzībām
11.12
Veidlapu izveides rīks ar pielāgojamību pēc klienta vajadzībām
Mikro koģenerācijas stacija
20.10
Mikro koģenerācijas stacija
DĀRZEŅU GLABĀŠANAS MIKROKLIMATA KONTROLES UN VADĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE
20.10
DĀRZEŅU GLABĀŠANAS MIKROKLIMATA KONTROLES UN VADĪBAS SISTĒMAS IZSTRĀDE
Jauniešu plānotāja “Es plānoju!” izveide
20.10
Jauniešu plānotāja “Es plānoju!” izveide
Liofilizētu dārzeņu un augļu pulverīši mazuļiem
20.10
Liofilizētu dārzeņu un augļu pulverīši mazuļiem
Alternatīva vēja parku saražotās elektrības izmantošanai
20.10
Alternatīva vēja parku saražotās elektrības izmantošanai
Hidroponiskās sistēmas MVP uzlabošana
20.10
Hidroponiskās sistēmas MVP uzlabošana
Elektro transportlīdzekļu uzlādes mobilais punkts.
20.10
Elektro transportlīdzekļu uzlādes mobilais punkts.
11.09
RĪGAS BRĪVOSTAS DEKARBONIZĀCIJAS IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS
11.09
Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu
11.09
Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu
06.09
VTAXI – Taksometru izsaukšanas rīks Vidzemē
04.09
Dažādu paaudžu darba ņēmēja portrets
04.09
TV satura pielāgošana dažādām digitālajām platformām, sociālajām vietnēm
04.09
AUTOSPORT PARTS BIZNESA IDEJA
IEBER PRIEKU
04.09
IEBER PRIEKU
04.09
PIEDZIMT VIDZEMES SLIMNĪCĀ
Atpūtas kompleksa “Lācītes” darbība pēcpandēmijas apstākļos
28.03
Atpūtas kompleksa “Lācītes” darbība pēcpandēmijas apstākļos
Hidroponikas sistēma
28.03
Hidroponikas sistēma
"Jautājumi un atbildes" interaktīvas iekārtas programmēšana
28.03
"Jautājumi un atbildes" interaktīvas iekārtas programmēšana
Kultūras un aktivitāšu lietotnes dizains “Valmiera 2027”
28.03
Kultūras un aktivitāšu lietotnes dizains “Valmiera 2027”
Mikromobilitātes novietne
28.03
Mikromobilitātes novietne
28.03
Datos balstīta ciema attīstība
28.03
VAS CSDD publiskās komunikācijas stratēģija
No Krievijas saņemtās dabas gāzes aizvietošana ar citiem energoresursiem
28.03
No Krievijas saņemtās dabas gāzes aizvietošana ar citiem energoresursiem
Štancēšanas procesu automatizācija
28.03
Štancēšanas procesu automatizācija
28.03
Vienota Valmieras tematiskā tūrisma piedāvājuma izveide un komercializēšana sporta jomā