Uzņēmuma izaicinājums

IEBER PRIEKU

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
ieber.lv
Izveidots
04.09.2023
Izpildes termiņš
21.04.2023
IEBER PRIEKU
IEBER PRIEKU

Komanda "Augsne"

Trīs dalībnieces no Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas

Izaicinājums: Ieber prieku

Komandas vadītājas: Līva Freidenfelde, Liene Daugule

Mērķis: Veicināt videi draudzīgus ieradumus.

  • Informācijas iegūšana – intervija ar “Ieber.lv” vadītāju, veikta gan aptauja, gan intervija ar “Ieber.lv” klientiem, mērķauditoriju. Uzklausīti viedokļi, apkopoti dati;
  • Vizuālā tēla izveide (stila grāmata, reprezentīvie materiāli);
  • Vienota tēla izveide sociālajos medijos “Instagram’’ un “Facebook’’;
  • Sociālo mediju publicitāšu kalendāra izveide;
  • Foto materiālu izveide “Ieber.lv” veikala lokācijai un sociālo mediju materiālu sagatavošana un publicēšana;
  • Veikala vizītkartes, iepirkumu saraksta un dāvanu kartes vizuālā izveide;
  • Sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un tās Ekopadomi tapa vairāki video par videi draudzīgu dzīvesveidu un paradumiem.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas

Viens no būtiskākajiem komandas veiktā darba rezultātatīvajiem rādītājiem ir sekotāju skaita pieaugums uzņēmuma sociālo mediju profilos “Instagram” un “Facebook”. Pielietojot izveidotos materiālus un veicot plānotās aktivitātes, vēlamais rezultāts tiks panākts arī turpmāk.

Komandas atziņas:

Mēs esam tie cilvēki, kuri rīkojas un rada atšķirību, nevis tikai saka, ka pārmaiņas vajag. Saprotam, ka mēs tāpat dzīvosim šajā pasaulē un ka mums ir jādara viss, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi un pašiem būtu patīkami dzīvot. Dalība projektā deva iespēju gūt jaunas zināšanas, iepazīt un sadarboties ar lieliskiem cilvēkiem. Guvām ieskatu, iespējams, savā nākotnes profesijā un izveidotie materiāli lieti noder gatavojot pieteikumus augstskolām.