Uzņēmuma izaicinājums

VAS CSDD publiskās komunikācijas stratēģija

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
VAS CSDD
Izveidots
28.03.2022
Izpildes termiņš
30.06.2022

Izaicinājums: Publiskās komunikācijas stratēģija bērnu un jauniešu auditorijai. 

Mērķis: Izglītot sabiedrības grupu par ceļu satiksmes drošību.  

Izaicinājuma sniedzējs: VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.

Izaicinājuma īstenotājs: Komanda “VIJA”, kurā apvienojušies Vidzemes Augstskolas Biznesa vadības 1.kursa studenti – Gustavs, Nikola, Santa, Estere, Krista un Ervīns.

Komandas darba vadītāja: Dr. sc.soc. Renāte Cāne - Vidzemes Augstskolas docente, pasniedzēja; Rīgas Stradiņa universitātes vecākā pasniedzēja. Sociālo zinātņu doktora grāds komunikācijas zinātnē, 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība reklāmas vadības un reklāmas uzņēmējdarbības speciālista kvalifikācija.

REZULTĀTS: izstrādāta profesionāla publiskās komunikācijas stratēģija, kas ietver gan situācijas analīzi un pētījumu, gan radošos risinājumus un aktivitātes. Risinājums gatavs lietošanai - CSDD to uzreiz var izmantot un īstenot, lai tiktu sasniegta stratēģijas mērķauditorija. Uz stratēģijas pamata ir iespējams īstenot aktivitāšu plānu un saturu, realizējot stratēģijas radošos risinājumus.  

Komandas atziņas

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Sabiedrība būs izglītotāka par ceļu satiksmes drošību kopumā, jo, lai arī CSDD publiskās komunikācijas stratēģijas mērķauditorija ir bērni un jaunieši, tiks iesaistīti arī pedagogi un vecāki.

Kas vieno komandu?
Vienots mērķis – darbs pie CSDD publiskās komunikācijas stratēģijas izstrādes. Mūsu komandai ir ļoti svarīgi, lai ceļu satiksmes negadījumu skaits samazinātos, lai bērni un jaunieši justos droši ceļu satiksmē.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?

Veiksmīgi plānojot savu laiku.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:

Izaicinājumi – laikietilpīgākais process bija vienoties ar skolām un pedagogiem par fokusa grupu diskusiju un interviju organizēšanu. Nedaudz izaicinoša ir darbošanās komandā, jo katrs esam ar savu viedokli un uzskatiem, līdz ar to, nonākt pie kopīga slēdziena, ne vienmēr ir ļoti vienkārši. Tomēr uzskatām, ka izaicinošākais – publiskās komunikācijas stratēģijas izstrāde – vēl ir tikai priekšā.

Izdošanās – veiksmīgi noorganizētas 10 fokusa grupu tikšanās ar 114 skolēniem un intervijas ar 18 pedagogiem. Izdarījām vairāk, nekā bijām plānojuši (sākotnējā plānā bija tikai 5 fokusa grupas diskusijas un intervijas ar 10 pedagogiem).