Uzņēmuma izaicinājums

Vienota Valmieras tematiskā tūrisma piedāvājuma izveide un komercializēšana sporta jomā

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
Valmieras novada Tūrisma pārvalde
Izveidots
28.03.2022
Izpildes termiņš
30.06.2022

Izaicinājums: Vienota Valmieras tematiskā tūrisma piedāvājuma izveide un komercializēšana sporta jomā.

Mērķis: Palielināt Valmieras novada tūrisma un sporta produktu pārdošanas efektivitāti, piesaistot Igaunijas un Latvijas tūristu mērķa grupu.  

Izaicinājuma sniedzējs: Valmieras novada Tūrisma pārvalde.

Izaicinājuma īstenotājs: Komanda “ELADO”, kurā apvienojušies Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības 2. kursa studentes - Lūcija un Elizabete.

Komandas darba vadītāja: Toms Treimanis - Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītājs.

REZULTĀTS - Saprasts risinājums, kā pārdot pakalpojumus, ne caur Valmieras novada Tūrisma informācijas centru. Tūrisma karšu koncepta izstrāde.  Tūrisma paku izveide, dažādiem sektoriem. Izvēlēti divi risinājumi pārdošanas procesa veikšanai.

Komandas atziņas

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Komandas darba rezultāts mums palīdzēs risināt ilgstoši iezīmējušos problēmu, ka Valmieras novadā ir plašs piedāvājums ar sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, ir cilvēki, kuri to izmanto, bet nekad nēesam spējuši to pārdot kompleksi kopā ar kādiem citiem pakalpojumiem. Saredzam, ka komanda spers pirmos soļus, lai tas notiktu un ikvienam, jo īpaši, igauņiem būs iespēja iegādāties sporta kompleksos piedāvājumus Valmieras novadā.

Kā redzat savu ideju nākotnē?
Saredzam dažādus izaicinājums, lai iedzīvinātu šo ideju, taču ceram, ka mūsu piedāvātie risinājumi tiks izmantoti un sporta joma būs tikai sākums. Šo komercializācijas modeli varēs pielāgot jebkurai tūrisma jomai, līdz ar to, saredzam, ka tas laika gaitā tiks izmantots Tūrisma pārvaldes ikdienas darbā.  Kā arī tas būs rīks, lai veiksmīgi pārdotu tūrisma jomas piedāvājumu, jo ceram, ka projekta laikā mums izdosies atrast visveiksmīgāko risinājumu, ko varētu pielietot pašvaldības iestāde.

Kas vieno komandu?
Visi komandas dalībnieki ir Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studenti, kas arī sākotnēji bija iemesls kā dēļ komanda izvēlējās strādāt tieši pie šīs problēmas. Kā priekšrocība uzskatāma arī pašu studentu iesaiste Valmieras aktīvā sporta tūrisma nozarē.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Savienot studijas, darbu un vēl dalību šajā intensīvajā projektā nav tas pats vieglākais, taču komandai ir izpratne par izaicinājuma tēmu un jauniešiem tā ir ļoti saistoša, tāpēc komandas darba vadītājs ir pārliecināts, ka komanda var un tiks galā ar visiem veicamajiem pienākumiem.