Uzņēmuma izaicinājums

Atpūtas kompleksa “Lācītes” darbība pēcpandēmijas apstākļos

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA "Taino5"
Izveidots
28.03.2022
Izpildes termiņš
30.06.2022
Atpūtas kompleksa “Lācītes” darbība pēcpandēmijas apstākļos
Atpūtas kompleksa “Lācītes” darbība pēcpandēmijas apstākļos

Izaicinājums: Atpūtas kompleksa "Lācītes" darbība pēc pandēmijas apstākļos.

Mērķis: Atrast efektīvu risinājumu tūrisma nozares attīstībai pēc COVID-19 apstākļos.

Izaicinājuma sniedzējs: SIA "Taino5", aktīvās atpūtas komplekss "Lācītes".

Izaicinājuma īstenotājs: Komanda "MOVEMENT" - Elvis, Jevgenija, Rūta, Kristīne, Vitālijs Jānis, Laura Luīze - Valmieras tehnikuma audzēkņi. 

Komandas darba vadītājs:  Mg.geogr. Ilgvars Ābols, pasākumu organizēšanas speciālists un lektors Vidzemes Augstskolā.

REZULTĀTS: Papildināts atpūtas kompleksa “Lācītes” piedāvāto pakalpoju klāsts, kas piemērots aktīvās atpūtas cienītājiem, īpaši, ģimenēm ar bērniem. Tika izveidota brīvdabas spēle ar punktu fiksācijas sistēmu un piecām spēles stacijām – “Lāču medības”, “Lāču golfs”, “Cik maisiņu iemet lāča grozā”, “Lāču ķegļi”, “Zivju medības”.


Komandas atziņas

Kā redzat savas idejas attīstību nākotnē?
Nākotnē būtu iespējas uzlabot spēli un papildināt ar jaunām stacijām. Varētu arī organizēt mazo rotaļu festivālu, kas varētu kļūt par ikgadēju atpūtas kompleksa tradīciju.

Kas vieno komandu?
Visi esam skolas vecuma jaunieši un no dažādām mācību iestādēm un dzīves vietām.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt mācības/studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Nenācās viegli, bet komandā bija sadalītas lomas. Visi centās būt saprotoši un pretimnākoši, ja kāds reizēm nevarēja tikt uz iknedēļas sanāksmi ar darba vadītāju, cits citam nodevām informāciju. Bija ērti, ka lielākā daļa projekta pasākumi un mācības bija pieejami arī tiešsaistē.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Atrast kopēju laiku bija ļoti izaicinoši. Komandas darbu atviegloja veiksmīgā komunikācija ar “Lācīšu” īpašnieku un darbs sāka notikt raitāk, kad bijām skaidri sapratuši kāds būs mūsu komandas piedāvātais risinājums.