Uzņēmuma izaicinājums

VTAXI – Taksometru izsaukšanas rīks Vidzemē

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA “T kings”
Izveidots
06.09.2023
Izpildes termiņš
21.04.2023

Komanda “DASH”

Divi dalībnieki no Vidzemes Augstskolas un divi no Rēzeknes tehnikuma

Izaicinājums: VTAXI – Taksometru izsaukšanas rīks Vidzemē

Komandas darba vadītājs: Vladimirs Ivanovs

Mērķis: Izveidot elektronisku platformu taksometru izsaukšanai.

  • Izveidots biznesa modelis, naudas plūsma un realizācijas plāns, kā arī programmatūras prasību specifikācija;
  • Izstrādāts lietotnes un mājas lapas dizains un logotips;
  • Izstrādāti klienta un vadītāja lietotņu prototipi (saskarnes izstrāde);
  • Lietotņu funkcionalitātes izstrāde un savienojums ar datubāzi;
  • Izveidota mājas lapa un veikta tās testēšana; mājas lapa ir kā uzņēmuma un lietotnes vizītkarte un alternatīva taksometra izsaukšanai un vieta, kur reģistrēties kā vadītājam;
  • Sasniegtais rezultāts ir vairāk nekā sākotnēji plānojām, jo lietotnei ir ne tikai interfeiss, bet arī funkcionalitāte (autorizācija, profils un profila rediģēšana, izsaukuma noformēšana, braucienu vēsture).

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Aplikācijas piedāvātie pakalpojumi ir taksometra izsaukšana, šofera izsaukšana, kurš aizved izsaucēju ar izsaucēja mašīnu, kurjera un arī evakuācijas pakalpojumi. Izstrādātais aplikācijas prototips var tikt nodots taksometru uzņēmumam SIA “T Kings”, kas piesaistīs kādu IT speciālistu komandu aplikācijas pabeigšanai un turpmāko atjauninājumu izstrādei.

Komandas atziņas:

Dalība inovāciju programmā ir lieliska pieredze, lai apgūtu un praktizētu uzņēmējdarbības iemaņas, kā arī praksē pielietotu studijās iegūtās zināšanas. Projekta laikā komandas dalībnieki ir attīstījuši prasmi sadarboties, kā arī plānot savu laiku.