Uzņēmuma izaicinājums

Štancēšanas procesu automatizācija

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA "Valpro"
Izveidots
28.03.2022
Izpildes termiņš
30.06.2022
Štancēšanas procesu automatizācija
Štancēšanas procesu automatizācija

Izaicinājums: Štancēšanas procesu automatizācija 

Mērķis: Aizvietot cilvēka darba spēku ar mehāniski automatizētu ierīci.

Izaicinājuma sniedzējs: metāla apstrādes uzņēmums SIA "Valpro".

Izaicinājuma īstenotājs: Komanda “Pēdējā cerība”, kā sastāvā ir Gundars, Sarmīte, Markuss un  Kaspars, kuri ir kursabiedri un Vidzemes Augstskolā studē mehatroniku.

Komandas darba vadītājs: Elgars Upītis 

REZULTĀTS: Izstrādāts projekts formas preses iekārtas izgatavošanai, lai aizvietotu cilvēka darba spēku.Komandas atziņas

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
Ražošanas automatizācijas projekts, kuru izstrādāja komanda, sniegs metālapstrādes uzņēmumam SIA “VALPRO” iespēju optimizēt produkta ražošanas izmaksas un iespēju pacelt esošo darbinieku kvalifikāciju un atalgojumu. Veiksmīga automatizācijas projekta realizācija radīs lielāku uzticamību līdzīgu projektu realizācijai nākotnē un apstiprinās automatizācijas pozitīvos ieguvumus.

Kā redzat savu ideju nākotnē?
Uzskatām, ka projektā uzsāktās idejas realizācija tiks turpināta pēc projekta noslēgšanās, jo risinājums ir komplicēts un ir nepieciešams ilgāks izstrādes un ieviešanas periods.

Kas vieno komandu?
Komandas vadītājs, uzskata, ka komandu vieno kopīga interese par mehatroniku un vēlme izstrādāt risinājumus nestandarta problēmām. Svarīgs vienojošais faktors ir arī paša izaicinājuma saturs un iespēja darboties ar reālu uzņēmuma problēmu.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?

Mēs vienojāmies par noteiktu apmēru stundu, ko katrs no komandas dalībniekiem velta problēmas risināšanai. Tā kā mēs jau laicīgi veicām problēmas sadalīšanu vairākos soļos un atbildības sfēru sadalījumu, mēs varējām lielāko daļu darbu veikt individuāli, reizi nedēļā tiekoties un izrunājot progresu. Labi izplānots projekts palīdz visus darbus apvienot ar studijām.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija dažādie komandas biedru pieredzes līmeņi jomās, kas saistītas ar problēmas risināšanu. Svarīgi ir arī sabalansēti izdalīt uzdevumus un atrast iespēju katram komandas dalībniekam piedalīties visos problēmas risināšanas posmos, nevis atbildēt par vienu konkrētu sadaļu visa projekta laikā.

Kā lielāko izdošanos jeb sasniegumu jāatzīmē to, ka jau pēc pirmo nedēļu darba un pirmā izstrādātā koncepta, uzņēmums ļoti augstu novērtēja komandas izvēlētos risinājumus un tehnoloģisko pieeju problēmas risināšanā.