Uzņēmuma izaicinājums

Dažādu paaudžu darba ņēmēja portrets

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
AS "Smiltenes piens"
Izveidots
04.09.2023
Izpildes termiņš
21.04.2023

Komanda "Sunshine"

Divas dalībnieces no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas

Izaicinājums: Dažādu paaudžu darba ņēmēja portrets

Komandas darba vadītāja: Doloresa Volkopa

Mērķis: Izprast darba ņēmēja vajadzības un gaidas un tās savienot ar darba devēja uzdevumiem un nozares specifiku. Veikt pētījumu par tendencēm darba tirgū pārtikas ražošanas nozarē.

  • Analizēti līdzīgu pētījumu rezultāti un izveidota sadarbība ar izaicinājuma devēja pārstāvi;
  • Veikta mērķa grupas aptauja un rezultātu analīze;
  • Apkopotas jauniešu stiprās puses un motivējošie faktori darbam pārtikas ražošanas jomā;
  • Izveidots digitāls jaunieša kā darba ņēmēja portrets un sagatavoti ieteikumi darba dēvējam par jauniešu piesaisti;
  • Izveidots uzņēmuma AS “Smiltenes piens” digitālais portrets.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas

Pētījuma rezultāti var tikt izmantoti kā palīgs uzņēmumam, lai ieinteresētu jauniešus nākt strādāt pārtikas ražošanas nozarē, kā arī lai izveidotu ilgstošas darba attiecības.

SUNSHINE atziņa:

“Pieredze, kontakti un jaunas zinšāšanas, ko guvām projektā mums noteikti noderēs arī turpmāk! Uzlabojām savas spējas strādāt komandā, kā arī komunikācijas prasmes, kas dzīvē un arī darba tirgū ir viena no būtiskākajām prasmēm. Priecājamies, ka izaicinājuma sniedzēji bija tik atsaucīgi un palīdzēja darbā pie apjomīgā izaicinājuma, kā arī par iespēju ieskatīties un piedzīvot darbu pārtikas ražošanas jomā.

Izaicinājuma dēvēja atziņa:

“Jauniešu kā darbinieku piesaiste un noturēšana ir viens no primārajiem izaicinājumiem mūsdienās. Mēs varam automatizēt procesus un uzstādīt modernas iekārtas, bet tik un tā ir nepieciešami arī cilvēki, kuri ar tām strādā. Mums ir būtiski izprast, ko domā jaunieši, kā viņi domā, ko mums darīt labāk vai citādāk, lai jauniešus noturētu darbā un varētu veidot ilgtermiņa sadarbību. Kurš gan cits labāk to var izdarīt kā paši jaunieši!” AS “Smiltenes piens” valdes priekšsēdētāja Ilze Bogdanova.