Uzņēmuma izaicinājums

Jauns redzējums Valmieras tirgus attīstības konceptam

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA VRPB
Izveidots
11.12.2023
Izpildes termiņš
20.10.2023
Jauns redzējums Valmieras tirgus attīstības konceptam
Jauns redzējums Valmieras tirgus attīstības konceptam

Jauns redzējums Valmieras tirgus attīstības konceptam

Izaicinājuma devējs | SIA "VRPB"

Komanda "MMK" | 3 dalībnieces no Vidzemes Augstskolas

Darba vadītāja: Zane Kudure

Mērķis: Veikt dažādu veidu tirgu izpēti Latvijā un pasaulē, sabiedrības aptauju Vidzemes reģionā un potenciālo sabiedrības un tirdzniecības partneru apzināšanu.

Paveiktais: 

  • Izveidota aptaujas anketa par tirgus apmeklēšanas paradumiem;
  • Veikta izpēte par Latvijas un pasaules tirgus veidiem – formāts, piedāvājums, noteicošie faktori apmeklējuma noturībai un veicināšanai;
  • Noteikti potenciālie Valmieras tirgus partneri no Vidzemes reģiona;
  • Izstrādāts tirgus pasākumu programmas piedāvājums;
  • Veikta tirgus mārketinga komunikācijas vadlīniju izstrāde;
  • Noskaidroti Valmieras tirgus kvartāla potenciālie dalībnieki.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas: Attīstīt izstrādāto tirgus koncepciju, izanalizējot to un atbilstošāko vēlāk realizēt dzīvē.

Izaicinājuma devēja atziņa:

Abas komandas - "Buzzārs" un "MMK" - kas strādāja pie uzņēmuma dotā izaicinājuma paveica milzīgu darbu gan veicot izpētes darbu, gan radot vizualizāciju. Esam sasnieguši iecerēto! Valmieras tirgus kvartāls, kas ietver visai plašu teritoriju – muzeju, teātri, Vidzemes Augstskolu u.c. - ir vairāku desmitu gadu projekts, kas Valmierai varētu būt kā vēl viens milzīgs “magnēts”, kas nestu labumu visai tautsaimniecībai visā Vidzemē un Latvijā. Paldies studentiem un viņu pasniedzējiem. Jurģis Ābele, SIA "VRPB" valdes priekšsēdētājs 

Komandas atziņa:

Projekts paver jaunu pieredzi un izaicinājumus, sniedzot iespēju kļūt par nozīmīgu dalībnieku Valmieras tirgus attīstībā un tā uzplaukumā. Projektā iemācījāmies nebaidīties un komunicēt ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un jautāt uzņēmējiem sev nepieciešamos jautājumus. Iegūta jauna pieredze sadarbībā ar saviem domu biedriem, uzdevumu devējiem un citām iesaistītām personām.