Uzņēmuma izaicinājums

RĪGAS BRĪVOSTAS DEKARBONIZĀCIJAS IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
RĪGAS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Izveidots
11.09.2023
Izpildes termiņš
21.04.2023

Komanda “CO2V2”

Divas dalībnieces no Vidzemes Augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes

Izaicinājums: RĪGAS BRĪVOSTAS DEKARBONIZĀCIJAS IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS

Komandas vadītājs: Valdis Zaķis

Mērķis – veikt pētījumu, kurā tiktu izvērtēti iespējamie Rīgas brīvostas dekarbonizācijas virzieni: alternatīvo degvielu attīstība, energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu ražošana.

  • Tikšanās ar Rīgas brīvostas pārvaldes un SIA “LVR Flote” darbiniekiem, tehniskajiem ekspertiem, mentoriem un komandas darba vadītāju;
  • Izpētīts, kas Rīgas brīvostā līdz šim ir darīts saistībā ar dekarbonizāciju,izveidots RBP dekarbonizācijas iespēju potenciāls, izpētītās Eiropas, Skandināvijas, Baltijas valstu ostas un statisktiski apkopoti visbiežāk veiktie dekarbonizācijas pasākumi;
  • Izpētīta globāla mēroga ostu darbība – Eiropā, Skandināvijas un Baltijas valstīs – to ieviestās tehnoloģijas, risinājumi;
  • Veikta konkrētu tehnoloģiju un ieviešanas potenciāla izpēte trīs virzieniem:
    1. Notekūdeņi, attīrīšana, atkritumu savākšana;
    2. Infrastruktūras un ūdens transportlīdzekļu elektrifikācija;
    3. Transportlīdzekļu optimizācija un pāreja uz alternatīvo degvielu.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Izpētes rezultātā iegūtie rezultāti tiks pielietoti Rīgas brīvostas pārvaldes projektos, kas saistīti ar Rīgas ostas dekarbonizāciju un pāreju uz alternatīvām zaļajām tehnoloģijām.

CO2v2 atziņa:

Galvenie ieguvumi ir jauna pieredze un zināšanas pētniecības, dekarbonizācijas, tehnoloģiju un globālo tendenču jomā, kā arī iegūti jauni kontakti. VIP – Visiem Iespēja Pilnveidoties! Paldies Rīgas brīvostas pārvaldei par tematu, iespēju iedziļināties un izaicināt sevi! Paldies VIPs komandai par draudzīgu pieeju un darba organizēšanu, kur cilvēks ir pirmajā vietā!