Ideja

Mikromobilitātes novietne

Ideja
Pārstāvētā iestāde
Izveidots
28.03.2022
Izpildes termiņš
30.06.2022
Mikromobilitātes novietne
Mikromobilitātes novietne

Biznesa ideja: Mikromobilitātes novietnes izstrāde 

Idejas apraksts: “SmartBOX” (turpmāk arī “Risinājums”) ir modulāras (transformējams/ pielāgojams) novietņu sistēma, kas pieejama kā individuāla novietne vai novietņu kopums. Vienā novietnē iespējams ievietot gan elektriskos skrejriteņus, riteņus vai pat motorollerus. Izvēloties novietņu kopumu, nākotnē pastāv iespēja nodrošināt paplašinātu ietilpību, t.i., apvienojot moduļus, tajos būs iespēja ievietot nestandarta izmēra vienības. Risinājums piedāvā arī papildu funkciju nodrošināšanu, t.i., uzlādesiespējas, aprīkojuma uzglabāšanu, drošības servisu ar iespēju Risinājumam piekļūt lietojot mobilo tālruni. 

Idejas īstenotājs: komanda “SmartBox”, kas apvieno 3 studentus - Laura, Ventspils Augstskolā un Sendija, Liepājas Universitātē studē programmā "Biznesa vadība", bet Roberts, Rīgas Tehniskajā koledžā apgūst mehatroniku.

Komandas darba vadītājs: Juris Čeičs - Valmieras biznesa inkubatora vadītājs 

REZULTĀTS: Izstrādāts Risinājuma prototips (1:5), veikta tā validēšana pie klienta un noslēgti 3 sadarbības memorandi ar klientiem par Risinājuma testēšanu un/ vai iegādi. Daļēji veikta mārketinga stratēģijas un Risinājuma realizācijas dokumentācijas un līgumu izstrāde.  

Komandas atziņas

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta jūsu komandas ideja/inovācija?
1) brīvāka satiksme uz autoceļiem un pastāvīgi pieejamas autostāvvietas;
2) vesela un sportiska sabiedrība;
3) sakārtots mikromobilitātes risinājumu izvietojums un to drošība pilsētvidē;
4) atbrīvoto zemes platību iespēja izmantot citiem nolūkiem, piemēram, vides objektu/a un/vai komercdarbībai.

Kā redzat savas ideju nākotnē?
Ātri un patstāvīgi uzstādāms, universāls, modulārs risinājums, kas izvietots Baltijas valtsu lielo uzņēmumu pagalmos kā zaļās domāšanas simbols.

Kas vieno komandu?
Pirmā veiksmīgā biznesa izveide un uzsākšana, atrisinot personīgās vajadzības caur palīdzību sabiedrībai kopumā.

Kā komandas dalībniekiem izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?

1/3 dienas tiek veltīta risinājuma attīstīšanai – saglabājot nosprausto mērķi un ievērojot disciplīnu, komandai laika plānošana ir izveidojusies kā pašsaprotams ikdienas ieradums.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās komandas darbā:
Lielākie izaicinājumi: saglabāt noteikto darba fokusu un iekļauties nodefinētajos termiņos;
Lielākās izdošanās: komandas spēja un gatavība sadarboties un rast netradicionālus problēmjautājumu risinājumus.