Ideja

Alternatīva vēja parku saražotās elektrības izmantošanai

Ideja
Pārstāvētā iestāde
Izveidots
20.10.2023
Izpildes termiņš
Invalid Date
Alternatīva vēja parku saražotās elektrības izmantošanai
Alternatīva vēja parku saražotās elektrības izmantošanai

PIEREDZES STĀSTS KOMANDA “GlobalGreen

Trīs dalībnieki no Rīgas Tehniskās Universitātes

Biznesa ideja: Alternatīva vēja parku saražotās elektrības izmantošanai.

Darba vadītāja: Dace Štefenberga


Projekta sākumā pieteicāmies ar šādu ideju: Mākslīgais augs koka lapas izskatā, kurš veic mākslīgo fotosintēzi, kas norisinās ātrāk par fotosintēzi, ko veic parasti augi, ko sastopam ikdienā. Produkts veiks procesu, kur, absorbēs gaisā esošo ogļskābo gāzi un radīs skābekli, lai mazinātu izmešu daudzumu gaisā un uzlabotu cilvēku labsajūtu.

Pirmo mēnesi veicām aktīvu izpēti šī produkta izgatavošanas iespējām, un salīdzinoši ātri nonācām pie secinājuma par produkta izstrādes lielajām izmaksām un ne efektivitāti. Visa projekta laikā koncentrējāmies uz tehnoloģijām, kas fokusējas uz ūdeņraža izmantošanu. Ap ūdeņraža tehnoloģijām arī visu turpmāko laiku veicām izpēti, nonākot pie dažādām idejām, taču atduroties pret jaunās tehnoloģijas tipiskajiem ne efektivitātes punktiem, kas padara šos risinājumus finansiāli neizdevīgus klientiem, šobrīd, bet ir ļoti liels potenciāls tā attīstībai ļoti tuvā nākotnē.

Mēnesi pēc starpatskaites saskārāmies ar problēmu, kurai ūdeņraža tehnoloģijas risinājums ir tieši nepieciešams. Attiecībā pret idejas sākotnējo attīstības stadiju pieteikuma iesniegšanas brīdī esam ideju pilnīgi nomainījuši, procesa laikā veikto secinājumu un tirgus pieprasījuma dēļ. Taču tajā pašā brīdī ūdeņradis vienmēr ir palicis mums kā galvenā tehnoloģijas veiktā procesa sastāvdaļa.

Pētniecības un prototipa izstrādes procesā esam ieguvuši ļoti daudz zināšanu par jaunajām ūdeņraža tehnoloģijām, kas ļauj mums esošo ideju attīstīt daudz efektīvāk un uz biznesa pusi skatīties no dažādiem skatu punktiem. Ūdeņraža tehnoloģiju attīstība šobrīd Latvijā ir sākotnējā stadijā, tomēr tas būtiski mainīsies jau ļoti tuvā nākotnē, jo to definē Eiropas Zaļais kurss un citi ES un Latvijas politikas plānošanas dokumenti.Ūdeņraža tehnoloģijas pašas par sevi ir ļoti jaunas un inovatīvas. Pieprasījums pēc ūdeņraža strauji aug un risinājumi pēc tās ieguves kļūst ar vien aktuālāki. Līdz šim ūdeņradis tika iegūts, izmantojot dabasgāzi un fosilos kurināmos, kas rada lielu piesārņojumu dabai. Pasaulē ir tikai pāris projekti tapuši, kur tiek izmantoti atjaunojamie enerģijas resursi ūdeņraža ieguvei, jo šāds ūdeņradis cenu ziņā nespēj pārspēt ūdeņradi, kas saražots no fosilajiem kurināmajiem, taču pieprasījums pēc zaļā ūdeņraža aug, jo tiek ražotas ūdeņraža automašīnas, kuras spēj dot savu labumu, izmantojot tikai zaļo ūdeņradi.
Primāri gan mēs nerisinām ūdeņraža nepieciešamības problēmu, bet gan vēja parku neefektīvas izmantošanas problēmu. Noteikti esam inovatīvi Latvijā un Baltijā, bet ir atrodami līdzīgi risinājumi Eiropā un pasaulē. Vēja parki spēj saražot vairāk enerģiju, nekā tie nogādā uz augstsprieguma tīkliem, tāpēc esam gatavi ieviest inovatīvu risinājumu, kas ļautu izmantot iespējami visu saražojamo zaļo enerģiju, lai vēja parki gūtu maksimāli lielu peļņu un mēs ražotu ūdeņradi.Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Nākamie soļi mums būs precizēt izmaksu un peļņas aprēķinus līdz tūkstošdaļām. Ar šiem aprēķiniem mums būs iespējas pierādīt investoriem idejas nepieciešamību un ilgtspējību, lai iegūtu sākuma kapitālu pirmās sistēmas uzstādīšanai vēja parkam. Tā kā uzņēmumam citu alternatīvu izmantošana ir ļoti dārga, komandas piedāvātais risinājums varētu kļūt par risinājumu ilgtermiņā.


Komandas atziņa: 

Varam secināt, ka projekta laikā esam ieguvuši lielu daudzumu kontaktu, kurus arī turpmāk varam izmantot idejas attīstības vajadzībām. Visas tikšanās ar ekspertiem deva mums iespēju ātri virzīties uz priekšu, attīstot ideju. Ja mēs neizmantotu iespēju tikties ar visiem šiem ekspertiem, ļoti iespējams, būtu palikuši iesprūduši pie noteiktām problēmām. Ekspertu palīdzība mums ļāva apiet šķēršļus. Arī turpmāk šie paši eksperti ir gatavi mums palīdzēt, kas ļaus mums virzīties uz priekšu un neapstāties pie problēmām. Esam ļoti pateicīgi, ka mums ir iespēja tikties regulāri ar Kasparu Liepiņu, jo viņš ir, ja ne pat vienīgais, ūdeņraža eksperts Latvijā.