Uzņēmuma izaicinājums

Baltijas valstu tirgus izpēte jaunam produktam - sijāšanas trumulis

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA VRV Trading
Izveidots
11.12.2023
Izpildes termiņš
20.10.2023
Baltijas valstu tirgus izpēte jaunam produktam - sijāšanas trumulis
Baltijas valstu tirgus izpēte jaunam produktam - sijāšanas trumulis

Baltijas valstu tirgus izpēte jaunam produktam - sijāšanas trumulis

Izaicinājuma devējs | SIA "VRV Trading"

Komanda "KDMedia" | 3 dalībnieki no Ventspils Augstskolas

Darba vadītāja: Dace Štefenberga

Mērķis: īstenot tirgus izpēti, veikt klientu aptaujas un sniegt mārketinga plāna rekomendācijas.

Paveiktais: 

  • Veikta potenciālo klientu atlase kaimiņvalstīs;
  • Izsūtītas vairāk nekā 1279 aptaujas anketas, lai noskaidrotu potenciālo klientu viedokli par sijāšanas trumuli;
  • Veikta uzņēmumu intervēšana, iegūto datu apkopošana un izvirzīti secinājumi un veikta SVID analīze;
  • Izstrādāta mārketinga stratēģija, ietverot ieteikumus jauna produkta virzībai tirgū.

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Mūsu izstrādātā mārketinga stratēģija ir pielietojama un īstenojama tikai un vienīgi SIA "VRV Trading” uzņēmumā, ņemot vērā nozari un uzņēmuma darbības jomu. Tirgus izpēte tika veikta atbilstoši produkta specifikai, kā arī mārketinga stratēģija izstrādāta konkrēti sijāšanas trumulim.

Paveiktais darbs un sasniegtie rezultāti var palīdzēt uzņēmumam reāli identificēt savu mērķtirgu un uzlabot mārketinga kampaņu, kā arī īstenot mārketinga stratēģiju.

Izaicinājuma devēja atziņa:

Paldies VIPs un komandai, ka pieņēma izaicinājumu. Darba gaitā no puišiem bija jūtama liela ieinteresētība un atdeve. Tāpat prieks, ka izveidojās veiksmīga un abpusēji lietderīga sadarbība un paveikts lielisks darbs. - Raivis Skoboļevs, SIA "VRV TRading" valdes priekšsēdētājs

Komandas atziņa:

Inovāciju pieteikuma īstenošana ir uzlabojusi mūsu kā komandas dalībnieku prasmes, sniedzot praktisku pieredzi tirgus izpētē, datu analīzē un sadarbībā, kas būs nenovērtējama mūsu turpmākajā akadēmiskajā un profesionālajā darbībā. Mūsu spēja izmantot katra komandas dalībnieka stiprās puses un strādāt saskaņoti ļāva mums efektīvi risināt sarežģītus uzdevumus un sasniegt izcilus rezultātus.