Uzņēmuma izaicinājums

Mārketinga stratēģija 40 + darbinieku piesaistei

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA BALTMA
Izveidots
11.12.2023
Izpildes termiņš
20.10.2023
Mārketinga stratēģija 40 + darbinieku piesaistei
Mārketinga stratēģija 40 + darbinieku piesaistei

Mārketinga stratēģija 40 + darbinieku piesaistei

Izaicinājuma devējs | SIA "BALTMA"

Komanda "Radošie metalurgi" | 4 dalībnieki no Vidzemes Augstskolas

Darba vadītāja: Ilze Grīnfelde

Mērķis: Izstrādāt SIA “BALTMA” darba spēka piesaistes stratēģiju darbiniekiem vecuma grupā 40+.

Paveiktais: 

  • Komandas veiktās izpētes rezultāti, kas ietver aptaujā un esošo darbinieku intervijās iegūtos datus un informāciju, kas iekļauta komandas izveidotajā darba ņēmēja profilā, palīdz saprast, kādas ir darbinieku vēlmes un kas būtu jāuzlabo, lai piesaistītu darbiniekus.
  • Izvirzīti potenciālie saziņas kanāli un ieteikumi uzlabojumu veikšanai (uzņēmuma mājas lapā, sociālo mediju kontos u.c.);
  • Secināts, ka nepieciešams uzlabot darbinieku piesaistes pasākumus, procedūras, papildināt esošos pasākumus.

 

Risinājuma tālākais pielietojums, attīstības iespējas:

Stratēģijā apkopoti iespējamie veidi kā popularizēt uzņēmumu (kā un kādos kanālos ievietot darba vakances/sludinājumu). Izstrādāto projektu uzņēmums SIA “BALTMA” var izmantot, lai veicinātu uzņēmumam darbinieku piesaisti.

Izaicinājuma devēja atziņa:

Uzņēmums ar komandas darbu ir apmierināts un plāno ieviest māketinga aktivitātes dzīvē, kā arī ir atvērts turpināt sadarbību ar komandu. Alvis Sokolovs, SIA "BALTMA" valdes loceklis

Komandas atziņa:

Piedaloties VIPs ieguvām ļoti daudz - pieredzi; kontaktus; prasmi strādāt komandā; izpētes veikšanas prasmes; attīstījām spēju pārvarēt bailes, runājot ar cilvēkiem; digitālās prasmes un vēl daudz ko citu. Uzdevums nebija viegls un slikta pieredze arī ir pieredze, kas ļauj mācīties no kļūdām un iemāca, ka nevar padoties! Visi komandas dalībnieki novērtē iespēju strādāt ar reālu uzņēmuma izaicinājumi, kas ir pilnīgi citādi nekā risinot teorētiskus gadījumus.